Tính toán tháp oxy hóa như nào ?

TÍNH TOÁN THÁP OXY HÓA

Tính toán tháp oxy hóa như thế nào ? Thực ra thì các bạn học ngành môi trường đã nắm khá rõ. Và nó có công thức tính trong giáo trình. Hôm nay tôi nói sơ qua để các bạn hiểu. Và tìm thêm để phục vụ cho quá trình tính toán tháp oxy hóa.

Chuẩn bị trước khi tính toán tháp làm thoáng cao tải:

Năng suất làm việc của tháp chính bằng năng suất làm việc của dây chuyền xử lý nước sinh hoạt, được tính bằng m3/h. Thường năng suất nó sẽ rơi vào khoảng từ 5 đến 100m3/h. Nếu năng suất của dây chuyền có lớn khoảng 150-200m3/h. Thì tôi khuyên bạn nên tách ra làm nhiều tháp oxy hóa chạy song song với nhau.

Hình ảnh hàn tháp oxy hóa cao tải

Hình ảnh hàn tháp oxy hóa cao tải

Trước khi tính toán thiết kế tháp oxy hóa cao tải, các bạn phải biết được các yếu tố ban đầu như năng suất làm việc của tháp, xác định khoảng mật độ tưới và chiều cao của một bậc tưới trong tháp oxy hóa cao tải. Quá trình tính toán tháp oxy hóa sẽ gồm các bước sau:

Quy trình tính toán tháp oxy hóa:

Bước 1: Tính toán mật độ tưới của nước trong tháp là đại lượng tỷ lệ giữa thể tích nước và diện tích tưới, có đơn vị là m3/m2. Thông thường nó nằm trong khoảng 10-15m3/m2.

Bước 2: Tính toán chiều cao của một bậc tưới trong tháp là khoảng cách từ hàng lỗ thông khí thứ n đến hàng lỗ thông khí thứ n+1. Thường lấy khoảng cách này từ 0.7-1.0m. Từ các thông số bên trên, chúng ta có thể tính toán được đường kính và chiều cao của tháp, tính toán được số bậc tưới trong tháp.

Tiếp theo tính toán tháp cao tải:

Bước 3: Tính và chọn đường kính lỗ thông khí phụ thuộc vào lượng không khí tưới cho tháp. Tỷ lệ không khí trộn vào nước vào khoảng 2-3 lần. Do đó ta có thể tính được số lỗ thông khí và kích thước của lỗ thông khí.

Bước 4: Tính đường kính lỗ nước vào và nước ra, chúng ta có thể chọn vận tốc lỏng đi trong ống dẫn và tính toán theo Sổ tay hóa công I và II. Thường vận tốc dòng nước đi trong ống được bơm nó sẽ rơi vào khoảng 15-20m/s. Hoặc có thể các bạn tính dựa trên áp suất của bơm và năng suất của bơm. Sau đó chọn lại đường kính ống cho hợp lý.

Tôi hy vọng rằng, với bài này tôi đã mô tả sơ bộ quá trình tính toán tháp oxy hóa để các bạn hiểu được phần nào công việc tính toán một tháp oxy hóa cho phù hợp với năng suất và dây chuyền xử lý nước sinh hoạt.

Bài Viết Liên Quan