XỬ LÝ NƯỚC CẤP NỒI HƠI

  • Công nghệ làm mềm nước cứng

    Công nghệ làm mềm nước cứng

    I. Khái niệm nước cứng và nước nồi hơi Nước cứng là nước có hàm lượng Ca2+ và Mg2+ cao. Nước sinh hoạt sử dụng hằng ngày hoặc nước ngầm được bơm lên bởi các giếng khoan luôn chứa một hàm lượng Ca2+ và Mg2+ lớn hơn mức cho phép. Nước nồi hơi là nước đã được làm mềm, giảm độ cứng (nghĩa là giảm … Đọc Thêm