HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM

Sản phẩm các hệ thống thí nghiệm cho các trường đại học, cao đẳng, trung cấp dạy nghề. Bao gồm các hệ thống cho ngành kỹ thuật hóa học, kỹ thuật môi trường, công nghệ thực phẩm…

Showing all 9 results