CÔNG TRÌNH NĂM 2018

  • Cung cấp bình lọc áp lực cho nhà văn hóa Đông Triều – Quảng Ninh

    Tháng 01/2018, Công ty CHEMIC nhận được hợp đồng cung cấp hệ thống bình lọc áp lực cho nhà văn hóa thuộc Thị Xã Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh. Yêu cầu thiết kế cụm bình lọc áp lực của khách hàng Cung cấp hệ thống bình lọc áp lực dùng xử lý nước bể bơi cho khu nhà văn hóa Đường kính bình lọc: … Đọc Thêm