MÁY BƠM

Sản phẩm bơm cho các ngành công nghiệp. Sản phẩm bơm cho ngành thực phẩm. Bơm ly tâm, bơm định lượng, bơm hóa chất, bơm màng.