CÔNG NGHỆ SINH HỌC

  • Phát hiện các phân tử trong tảo có chức năng chỉ đạo quang hợp

    Giáo sư hóa học Harry Frank đã dẫn đầu một nhóm nghiên cứu quốc tế xác định được các phân tử trong tảo chỉ đạo các sinh vật này chuyển hóa ánh nắng thành ô-xy. Các phát hiện này có thể dẫn đến giúp phát triển những thiết bị biến đổi năng lượng mặt trời mới. Nghiên cứu của họ, được công bố trên Kỷ … Đọc Thêm

  • Ứng dụng chế phẩm sinh học (probiotics) trong nuôi trồng thủy sản

    Chế phẩm sinh học (probiotics) được dùng nhằm giảm sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi và thủy sản. Từ probioticsxuất phát từ tiếng Hy lạp, có nghĩa là “cho sự sống”. Lilley và Stillwell (1965) đã dùng thuật ngữ này để mô tả những chất được bài tiết ra từ một sinh vật nào đó mà có tác dụng kích thích … Đọc Thêm