BỒN CHỨA

Sản phẩm bồn chứa sử dụng trong ngành công nghiệp. Bao gồm bồn chứa nước, bồn chứa dầu, bồn chứa hóa chất. Sử dụng đa dạng cho các ngành hóa chất, thực phẩm, môi trường.

Showing all 2 results