Cung cấp hệ thí nghiệm sấy tuần hoàn khí thải cho trường đại học công nghiệp Việt Trì

Vào tháng 03 năm 2018. Công ty cổ phần chemic đã cung cấp hai hệ thống thí nghiệm cho trường đại học công nghiệp việt trì

Với nhu cầu mở rộng đào tạo các ngành học hóa học kỹ thuật. Trường đại học công nghiệp việt trì đã chủ trương đầu tư mở rộng phòng thí nghiệm kỹ thuật hóa học của trường.

Cụ thể trường đã đặt hàng hai hệ thống thí nghiệm của công ty chemic. Bao gồm: hệ thống thí nghiệm xác định chuẩn số Reynol và hệ thí nghiệm sấy tuần hoàn khí thải.

Đối với hệ xác định chuẩn số Reynol. Giúp các sinh viên nắm bắt thao tác xác định chuẩn số. Từ chuẩn số Reynol sẽ xác định được chế độ chảy (hay chế độ làm việc) của dòng chất lỏng đi trong ống dẫn. Đó là chế độ chảy dòng, chảy xoáy.

Với hệ sấy tuần hoàn một phần khí thải. Giúp các sinh viên làm quen với quá trình sấy. Nắm rõ được tác nhân sấy, vật liệu sấy, quá trình sấy, phương thức sấy. Từ đó hiểu sâu thêm về quá trình sấy. Ngoài ra nắm được ưu điểm của quá trình sấy tuần hoàn một phần khí thải.

Sau khi được cung cấp hệ thống và chuyển giao bài hướng dẫn thí nghiệm. Các giảng viên của trường đã đánh giá tốt về các hệ thí nghiệm do công ty chemic cung cấp.

Một số hình ảnh và video bàn giao hệ thống thí nghiệm sấy tuần hoàn khí thải cho trường được chemic cung cấp.

Video hệ thống thí nghiệm xác định chế độ của dòng chất lỏng đi trong ống dẫn

Hệ thí nghiệm sấy tuần hoàn khí thải

Hệ thí nghiệm sấy tuần hoàn khí thải

Bài Viết Liên Quan