Thông số tháp oxy hóa cao tải sẽ gồm những gì ?

THÔNG SỐ THÁP OXY HÓA CAO TẢI

Để các bạn nắm rõ hơn về thông số tháp oxy hóa cao tải. Chúng tôi sẽ đưa ra một vài thông số cơ bản của tháp oxy hóa cho các bạn tham khảo. Chúng ta khi đi mua một thiết bị gì thì cũng quan tâm đến thông số và đặc tính kỹ thuật của chúng. Tháp oxy hóa cao tải cũng không nằm ngoài phạm vi đó.

Hình ảnh tháp oxy hóa cao tải

Hình ảnh tháp oxy hóa cao tải

Thông số kỹ thuật tháp oxy hóa cao tải bao gồm:

  • Năng suất của tháp oxy hóa cao tải, năng suất tháp oxy hóa nước được tính đơn vị m3/h
  • Tên quy cách thường gọi là tháp oxy hóa, tháp oxy hóa cao tải hoặc thap oxy hoa
  • Đường kính tháp, chiều cao toàn tháp, đơn vị tính là m
  • Đường kính nước vào tháp, đường kính nước ra của tháp, đơn vị tính là m
  • Số cửa thu khí một số khách gọi là cửa hút khí
  • Số tầng sàng tung nước, sàng tung nước có nhiệm vụ tăng diện tích trao đổi pha nước và không khí giàu oxy
  • Số cửa vệ sinh của tháp, cửa vệ sinh để vệ sinh làm sạch sàng tung của tháp
  • Số côn thu phân phối lại nước trong tháp để thu lại nước khi rơi khỏi sàng, tránh nước đi theo thành tháp nhiều

Ngoài ra còn một vài thông số kỹ thuật phụ khác, nhưng nó không ảnh hưởng lớn đến kỹ thuật và hiệu quả của tháp oxy hóa nước. Nên chúng tôi không đưa ra trên này. Nhưng trên đây là các thông số cơ bản của tháp oxy hóa mà bạn cần nắm được trong quá trình chọn lựa, đi xin báo giá mà chúng tôi bán tháp oxy hóa cho bạn.

Bài Viết Liên Quan