Chiều cao của tháp oxy hóa bao nhiêu là đủ ?

CHIỀU CAO THÁP OXY HÓA 

Chiều cao tháp oxy hóa. Như tôi đã nói ở các bài viết trước đây. Chiều cao của tháp nó là một thông số kỹ thuật của tháp oxy hóa – thap oxy hoa. Và nó lại là một vấn đề cần chúng ta lưu tâm và mổ xẻ ở bài viết lần này. Chiều cao tháp oxy hóa thì nó ảnh hưởng đến cái gì?

Hình ảnh tháp oxy hóa tại công ty Chemic

Hình ảnh tháp oxy hóa tại công ty Chemic

Thứ nhất: 

Nó ảnh hưởng đến hiệu suất xử lý nước giếng khoan của chúng ta. Nó ảnh hưởng đến hiệu suất xử lý của tháp là đương nhiên và khi chiều cao tháp tăng thì thời gian lưu của dòng nước cũng như thời gian lưu của dòng khí đi trong tháp là lớn hơn. Do đó mà thời gian tiếp xúc pha giữa pha lỏng và pha khí là dài hơn. Tạo cơ hội cho quá trình trộn oxy trong tháp, tăng khả năng xử lý nước của tháp.

Thứ hai:

Nó ảnh hưởng đến không gian lắp đặt của chúng ta. Nó ảnh hưởng đến không gian lắp đặt, tất nhiên là có rồi vì khi tháp quá cao thì sẽ cần một không gian lắp đặt tháp đủ lớn thì mới có thể lắp đặt tháp và khó có thể chồng tháp lên một bể lắng, một bình lọc áp lực được. Mặt khác khi tháp quá cao thì chúng ta lại phải cần xử dụng đến dây gió để gioằng. Tránh trường hợp tác dụng của gió mạnh làm đổ tháp ngây nguy hiểm cho công nhân vận hành tháp.

Thứ ba:

Nó ảnh hưởng đến sự phân bố các tầng sàng tung và tầng thu khí của tháp. Nó ảnh hưởng đến sự phân bố các tầng sàng tung và tầng thu khí của tháp là đương nhiên, vì số tầng sàng tung và số tầng thu khí là nhỏ. Khi ta kéo dài tháp quá nhiều, khoảng cách các tầng sàng tung và các tầng thu khí cũng phải tăng lên để đảm bảo hiệu suất hoạt động của tháp.

Chính vì những lý do trên mà chúng ta phải xem xét chiều cao của tháp oxy hóa một cách kỹ lưỡng, tránh trường hợp không phù hợp với dây chuyền và không gian lắp đặt thực tế có.

Bài Viết Liên Quan