Cấu tạo tháp oxy hóa

CẤU TẠO THÁP OXY HÓA CAO TẢI

Cấu tạo tháp oxy hóa như nào ? Từ lúc tôi viết bài tư vấn cho các bạn. Tôi lại chưa kịp giới thiệu đến các bạn cấu tạo tháp oxy hóa. Hôm nay tôi viết bài để giới thiệu cho các bạn những thành phần chủ yếu của tháp oxy hóa nước giếng khoan.Thực tế mà nói thì tháp oxy hóa nó cũng không có nhiều các thành phần để kết cấu thành tháp oxy hóa. Về cơ bản nó sẽ gồm có 6-8 thành phần chính, tôi sẽ liệt kê dưới đây cho các bạn hiểu hơn:

Cấu tạo tháp oxy hóa cao tải bao gồm:

Thứ nhất: Đáy tháp oxy hóa

Thứ hai: Thân tháp

Thứ ba: Cửa hút khí của tháp oxy hóa, mục đích hút không khí giàu oxy từ ngoài vào trong thân

Thứ tư: Cửa vệ sinh sàng tung của tháp, mục đích để vệ sinh sàng tung sau khi bị tắc

Thứ năm: Côn thu nước và phân phối lại nước, tránh nước bám vào thành tháp nhiều

Thứ sáu: Sàng tung nước, mục đích cắt nhỏ dòng nước và tăng khả năng tiếp xúc

Thứ bẩy: Phễu phun tia nước, có nhiệm vụ phun nước thành dạng giọt trước khi đi vào

Thứ tám: Các cửa kết nối nước vào và nước ra

Kết luận:

Cấu tạo của tháp oxy hóa cao tải hay thap oxy hoa chỉ bao gồm những thành phần chính như trên. Nhưng trong ảnh thì chúng ta không thể hình dung rõ được trong thân tháp. Về phần ngoài thì chúng ta chỉ nhìn thấy được có cửa vệ sinh, thân tháp, đáy tháp, cửa hút khí, và các cửa kết nối nước vào và nước ra mà thôi.

Bài Viết Liên Quan