Công ty CP Supe Lâm Thao chủ động cung ứng phân bón

Công ty CP Supe Lâm Thao chủ động cung ứng phân bón

Tính đến thời điểm này, mặc dù Công ty Supe Lâm Thaođã thực hiện nhiều biện pháp để giữ vững và mở rộng thị trường nhưng sản lượng phân bón vẫn chưa đạt mục tiêu kế hoạch. Nguyên nhân cơ bản của tình trạng này là do thị trường ngày càng khó khăn bởi sự cạnh tranh rất quyết liệt của các nhà sản xuất, kinh doanh.

Đó là nguyên nhân khách quan, nhưng cũng không loại trừ các nguyên nhân chủ quan xuất phát từ những hạn chế của hệ thống phân phối sản phẩm của Cty đang hoạt động thiếu tính tổ chức, tranh giành địa bàn…

Do đó, cùng với tích cực tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm; phổ biến, hướng dẫn rộng rãi quy trình sử dụng phân bón Lâm Thao; áp dụng các cơ chế hỗ trợ nông dân; Cty tiến hành sắp xếp lại hệ thống đại lý, đồng thời đầu tư để phát triển thị trường cả ở vùng đồng bằng, trung du và miền núi, nhất là ở miền Bắc, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân tiếp cận và sử dụng phân bón Lâm Thao.

Về quản lý vĩ mô

Công ty cũng như các nhà sản xuất phân bón đang tích cực kiến nghị Nhà nước sửa đổi Luật thuế GTGT, đưa phân bón vào danh mục sản phẩm chịu thuế với mức thuế suất 0% thay vì miễn thuế như trước; đồng thời có biện pháp quản lý chặt chẽ thị trường phân bón trong nước, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh bất hợp pháp để bảo vệ quyền lợi của nông dân và các nhà sản xuất tuân thủ pháp luật.

Tổ chức và hoạt động của hệ thống bán hàng, các đại lý bán hàng của Cty hiện còn có sự chồng chéo, khó kiểm soát. Việc tổ chức thị trường chung, không phân định địa bàn kinh doanh dẫn đến tình trạng bán phá giá, ảnh hưởng đến quyền lợi của cả Cty, đại lý và khách hàng. Do vậy, cùng với điều chỉnh, xây dựng và áp dụng thực hiện các cơ chế chính sách về tiêu thụ sản phẩm, phù hợp với diễn biến thị trường theo từng thời điểm, mùa vụ, từng loại sản phẩm, từng vùng tiêu thụ.

Các đại lý của công ty

Cty thống nhất với hơn 50 đại lý trên toàn quốc để sắp xếp lại cho phù hợp, nhất là tại các vùng cạnh tranh mạnh như Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn La, Hòa Bình, Thái Nguyên… để phân vùng thị trường theo năng lực bán hàng.

Ở Thanh Hóa trước đây có 6 đại lý bán chung, nay giao cho mỗi đại lý quản lý một vùng để tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh. Khu vực Thái Bình, Nam Định trước đây cũng có một số đại lý, vừa qua Cty tổ chức đấu thầu bán hàng với sản lượng 30.000 tấn và Cty CP Thương mại tổng hợp Toan Vân đã giành quyền phân phối phân bón Lâm Thao ở khu vực này.

Cùng với nỗ lực giữ vững thị trường vùng đồng bằng, những năm qua, Cty đã có nhiều giải pháp phát triển thị trường miền núi Tây Bắc và Đông Bắc; thực hiện các chính sách bán hàng hỗ trợ kịp thời cho nông dân các vùng khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Riêng ở Phú Thọ đã có gần 4 nghìn tấn sản phẩm được cung ứng theo phương thức này.

Tiếp tục đáp ứng nhu cầu

Tiếp tục đáp ứng nhu cầu phân bón thường xuyên theo thời vụ, hiện nay Cty và hơn 50 đại lý bán hàng trên cả nước đang tập trung nguồn hàng về kho ở các vùng tiêu thụ, bảo đảm có đầy đủ hàng đáp ứng nhu cầu của nông dân trong sản xuất vụ Đông Xuân năm 2017; đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý tốt vùng bán hàng, hạn chế cạnh tranh không lành mạnh giữa các khách hàng. Đây cũng là biện pháp để bảo vệ và phát huy thương hiệu “phân bón Lâm Thao” với biểu tượng ba nhành cọ xanh đã trở nên thân thuộc với bà con nông dân cả nước hơn nửa thế kỷ qua.

Bài Viết Liên Quan