Phân bón Bình Điền cán mốc lợi nhuận năm chỉ sau 9 tháng

Tính đến hết tháng 9, Bình Điền đạt doanh thu gần 4.800 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 280 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước và chỉ kém mục tiêu lợi nhuận cả năm nay 2 tỷ đồng.

Công ty cổ phần phân bón Bình Điền (HOSE: BFC) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý 3/2017. Tuy doanh thu tăng nhẹ nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiếp theo:

Cụ thể, doanh thu trong quý vừa qua của phân bón Bình Điền đạt 1.555,6 tỷ đồng. Tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp bỏ ra đều tăng. Nên lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 13% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 72,2 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng năm nay, Bình Điền đạt doanh thu 4.779,1 tỷ đồng. Và lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ đạt 728,2 tỷ đồng. Lần lượt tăng 6% và 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng. Nhưng chi phí bán hàng giảm không đáng kể, vì vậy luỹ kế lợi nhuận sau thuế của phân bón Bình Điền trong 9 tháng năm nay chỉ tăng 9,8% so với cùng kỳ, đạt 280 tỷ đồng. Tuy nhiên mức lợi nhuận sau thuế này chỉ kém mục tiêu kế hoạch năm 2017 là 2 tỷ đồng.

Nguồn bài viết: infonet.vn

Bài Viết Liên Quan