Công ty CP DAP tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu

Công ty CP DAP  tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu

Ngày 26/12/2016, tại khu vực Cảng nhà máy DAP Đình Vũ, Công ty cổ phần DAP – Vinachem đã phối hợp với Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu Miền Bắc (Công ty 128 Hải Quân), đã tổ chức buổi diễn tập Ứng phó sự cố tràn dầu và diễn tập An ninh cảng biển thường niên, năm 2016.

Tình huống giả định xảy ra vào lúc 8h55’ ngày 26/12/2016, tàu chở phân bón DAP mã hiệu Sơn Long 08 trọng tải 3000 tấn, trong lúc làm hàng đã xảy ra sự cố va chạm, làm đổ 01 thùng phuy dầu ra mạn tàu và làm chảy loang dầu DO ra mặt nước. Cùng lúc đó phát sinh tình huống có người lạ mặt nhảy lên mặt cầu cảng, gây rối, cản trở việc thu gom khống chế dầu tràn.

Sau 01 giờ tổ chức diễn tập, các đơn vị tham gia đã chủ động triển khai các nội dung được phân công, thực hiện đúng các nhiệm vụ của đơn vị mình theo kế hoạch và kịch bản. Quá trình thu gom dầu thực hiện đúng quy trình kỹ thuật.

Kết thúc diễn tập, Ông Đinh Bằng Sắt – Phó Giám đốc Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu Miền Bắc (Công ty 128 Hải Quân) đánh giá, cuộc diễn tập thực hiện đúng ý định, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Một số hình ảnh buổi diễn tập:

tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu -1

tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu -1

tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu -2

tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu -2

tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu -3

tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu -3

tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu -4

tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu -4

tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu -5

tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu -5

tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu -6

tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu -6

tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu -7

tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu -7

Nguồn: http://vinachem.com.vn

Bài Viết Liên Quan