Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao: Hướng đến phát triển xanh

Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, được xây dựng từ năm 1959, bắt đầu đi vào sản xuất năm 1962, với công nghệ tương đối hiện đại. Sản phẩm chính là phân bón chứa lân phục vụ nông nghiệp và một số hóa chất phục vụ công nghiệp và quốc phòng.

Luôn luôn cải tạo, đổi mới công nghệ

Liên tục kể từ năm 1995 đến nay, các thế hệ lãnh đạo Công ty đã tập trung trí tuệ và nguồn kinh phí để từng bước cải tạo môi trường (MT), để dần dần đáp ứng yêu cầu. Cụ thể, năm 1998, dự án đầu tư cải tạo công nghệ dây chuyền a xít 1 công suất 80.000 tấn H2SO4/năm, thay thế 6 lò BXZ đốt quặng pyrit bằng 1 lò đốt lưu huỳnh sạch (công nghệ và thiết bị của Ba Lan), đã loại bỏ được chất thải rắn công nghiệp là xỉ pyrit ra môi trường.

Năm 2001, Công ty đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất a xít số 3 công suất 40.000 tấn H2SO4/năm. Đây là dự án đầu tiên áp dụng công nghệ tiếp xúc kép, hấp thụ 2 lần, nâng cao hiệu suất chuyển hóa SO2 thành SO3 và hiệu suất hấp thụ SO3. Do vậy, khí thải ra MT đáp ứng TCVN 5939:1995/BKHCNMT, tổng mức đầu tư là 55,335 tỷ đồng.

Năm 2003, dự án đầu tư cải tạo dây chuyền sản xuất a xít số 2 công suất 120.000 tấn H2SO4/năm từ đốt quặng pyrit sang đốt lưu huỳnh sạch, tổng mức đầu tư là 40,3 tỷ đồng, đã chấm dứt hoàn toàn việc thải xỷ pyrit ra MT.

Năm 2008, Công ty đã đầu tư thi công Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống cung cấp nước sản xuất và xử lý nước thải 1.900 m3/giờ với tổng kinh phí 47,5 tỷ đồng, gồm có 3 hạng mục: Trạm xử lý nước thải sinh hoạt 30 – 40 m3/giờ; Trạm xử lý, giải nhiệt cưỡng bức nước làm mát a xít từ 1.800 – 1.824m3/giờ và Trạm xử lý nước thải sản xuất Supe lân 36 m3/giờ. Từ đó đến nay, 2 hạng mục Trạm xử lý nước thải sinh hoạt; Trạm xử lý, giải nhiệt cưỡng bức nước làm mát a xít đã đưa vào làm việc ổn định và phát huy hiệu quả tốt, giảm lượng nước thải ra môi trường từ 2.000m3/giờ, chỉ còn thải 36m3/giờ nước thải sản xuất Supe lân sau khi đã trung hòa, lắng cặn (do hạng mục này chưa hoàn thành).

Ngoài ra, trong giai đoạn 2014 – 2016, Công ty đã đầu tư thiết bị lọc bụi túi cho bộ phận sấy nghiền sản phẩm lân nung chảy, giá trị 4,935 tỷ đồng; hệ thống thu hồi bụi nghiền sàng, đóng bao sản phẩm supe lân, giá trị 800 triệu đồng; cải tạo hệ thống hấp thụ khí Flo dây chuyền supe 2: 3,028 tỷ đồng; xây dựng bãi chứa chất thải rắn công nghiệp 400 triệu đồng.

Chú trọng quản lý toàn diện về môi trường

Với nguồn nước thải sản xuất Supe lân 36 m3/giờ, kể từ sau năm 2008 (từ khi Công ty CP Kỹ thuật SEEN xử lý không thành công), Công ty đã mời rất nhiều đơn vị uy tín trong và ngoài nước về xử lý nước thải của Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Ba Lan cùng tham gia hợp tác xử lý, nhưng sau khi khảo sát họ đều chưa có phương án khả thi.

Đầu 2014, Công ty đã phối hợp với một đối tác của Hà Lan để triển khai thực hiện dự án xử lý nước thải của 2 dây chuyền sản xuất Supe lân. Đây là dự án có công nghệ phức tạp, do vậy trước khi lập dự án, Công ty đã hợp đồng với nhà thầu liên danh: Tổng Công ty máy và thiết bị công nghiệp (MIE) – Tập đoàn Witteveen+Bos (Hà Lan) thực hiện việc khảo sát lấy mẫu, đề xuất phương án công nghệ xử lý nước thải (hoàn thành tháng 6/2014).

Ngày 12/6/2014, Công ty đã tổ chức báo cáo, hội thảo công nghệ xử lý, hình thức thực hiện dự án, trong đó, có rất nhiều nhà khoa học, viện nghiên cứu và các cơ quan chức năng tham dự. Ngày 31/7/2014, Công ty đã ký hợp đồng với Trung tâm Phát triển kỹ thuật và công nghệ – Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam để lập dự án đầu tư trên cơ sở số liệu khảo sát, phương án công nghệ đã được hội thảo đề xuất. Hiện tại, dự án đầu tư đang được HĐQT Công ty nghiên cứu xem xét thẩm định rất kỹ và để xin ý kiến Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Do yêu cầu cấp bách về môi trường xả thải, để chủ động phương án xử lý nguồn nước thải sản xuất Supe lân. Song song với việc lập dự án, Công ty đã chủ động tập trung mọi nguồn lực để nghiên cứu giải pháp KH – KT ứng dụng trong thực tế sản xuất để xử lý nguồn nước thải sản xuất Supe này. Cụ thể, từ ngày 9/5/2016, Công ty đã có quyết định “Thành lập Ban Đề tài triển khai nghiên cứu và áp dụng giải pháp xử lý nước thải sản xuất Supe lân tại hai dây chuyền sản xuất Supe lân của Công ty”. Công ty đã thực hiện triển khai giải pháp tại phòng thí nghiệm và tiến hành chạy thử nghiệm thực tế tại dây chuyền sản xuất. Giải pháp được khẳng định là khả thi, đã hoàn thiện phương án công nghệ, thiết bị và đang triển khai mua sắm và lắp đặt thiết bị để nhanh chóng đưa vào vận hành (dự kiến tháng 7/2017).
Hiện nay, Công ty đang hoàn thiện các nội dung để nghiệm thu Đề tài (dự kiến trong tháng 6/2017). Sau đó, triển khai áp dụng và báo cáo cơ quản quản lý về môi trường, hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc chấm dứt xả thải ra sông Hồng. Đến thời điểm ngày 1/3/2017 (bằng việc áp dụng giải pháp dự phòng của phương án theo đề tài), Công ty đã chính thức chấm dứt việc xả nước thải sản xuất của 2 dây chuyền sản xuất supe ra sông Hồng.

Sau khi triển khai xong Đề tài xử lý nước thải Supe lân, nước thải sẽ được tuần hoàn 100% cho sản xuất của Công ty; Công ty sẽ từng bước triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý MT ISO 14001.

Nguồn: vinachem.com.vn

Bài Viết Liên Quan