4751_20170418_Hydrogen_on_demand_Hinh2-20170503230640

Công nghệ do Technion phát triển: Oxy và hydro được sản xuất và lưu giữ ở 2 tế bào riêng biệt

Bài Viết Liên Quan