THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC Xem tất cả

HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM Xem tất cả

MÁY KHUẤY CÔNG NGHIỆP Xem tất cả

THIẾT BỊ THỰC PHẨM Xem tất cả

THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÍ Xem tất cả

VẬT LIỆU LỌC NƯỚC Xem tất cả

HÓA CHẤT Xem tất cả

THIẾT BỊ HÓA CHẤT Xem tất cả

BỒN CHỨA Xem tất cả

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC Xem tất cả

MÁY BƠM Xem tất cả

ĐỘNG CƠ Xem tất cả

CÔNG NGHỆ Xem tất cả

KIẾN THỨC Xem tất cả

co2 siêu tới hạn

Công nghệ chiết xuất tinh dầu bằng CO2 siêu tới hạn

Ngày đăng:07/03/2019
Công nghệ chiết xuất tinh dầu bằng CO2 siêu tới hạn 1. Giới thiệu về công nghệ chiết xuất sử dụng phương pháp co2 siêu tới hạn (viết tắt là SCO2) Công nghệ sử dụng carbon dioxid ở trạng thái siêu tới hạn để chiết tinh dầu là phương pháp đang được phát triển mạnh […]
Xem thêm

TIN TỨC Xem tất cả