THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC

Thiết bị xử lý nước cấp, xử lý nước sinh hoạt. Bao gồm các thiết bị như tháp oxy hóa, bình lọc áp lực, thiết bị lắng.

Hiển thị tất cả 12 kết quả