Polymer Cation (PAA)- Chất trợ keo tụ trong xử lý nước

Polymer Cation là chất hổ trợ đông tụ dùng trong xử lý bùn, xử lý nước thải, ngành thủ công mỹ nghệ, ngành giấy, thức ăn gia súc,v.v…

Công thức: (C3H5ON)n

polymer-cation

polymer-cation

Ưu điểm:

– Hiệu quả, tiết kiệm do sử dụng liều lượng thấp.

– Hoạt động trong môi trường acid cũng như bazơ, không làm thay đổi giá trị pH.

– Loại bỏ hoặc giảm bớt việc xử dụng muối vô cơ.

– Hiệu quả trong việc loại bỏ chất rắn.

– Dễ hoà tan trong nước.

– Sản phẩm dạng bột, cần ít diện tích kho trữ.

Sử dụng:

– Polymer cation được sử dụng với nồng độ thấp (0,1-0,5%) nhưng hiệu quả cao.

– Keo tụ: Gia tăng khả năng đông tụ và giữ các phân tử rắn.

Lọc nước – cải thiện chất lượng nước bằng việc giảm các chất lơ lửng trong nước.

– Hoà tan bọt khí: Kết quả cho dòng chảy trong hơn và đem lại hiệu suất lớn.

– Lọc: Cải thiện chất lượng nước lọc và công suất nhà máy.

– Cô đặc: Cải thiện cô đặc, trợ lắng, hút nước và tăng chất lượng cô đặc.

Trên đây là một số ứng dụng chính. Có thể thu được nhiều lợi ích khi áp dụng các sản phẩm này vào quá trình tách lỏng-rắn bất kỳ.

Bài Viết Liên Quan