Chlorine- Ca(OCl)2 và ứng dụng Chlorin trong xử lý nước

Hóa chất chlorin có thể dùng để pha dung dịch rửa chống nấm, chống vi khuẩn cho chồi cấy mô tạo cây giống, hóa chất chlorin dùng làm dung dịch sát khuẩn dụng cụ và vệ sinh nhà xưởng chế biến thực phẩm đông lạnh. Hóa chất chlorin dùng để sát trùng, khử mùi chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm… hóa chất chlorin dễ bị phân hủy, là chất oxy hóa mạnh nên dễ nổ khi tiếp xúc với chất hữu cơ ,tan trong nước và cũng hóa chất chlorin cũng là thành phần hoạt động chính của javel.

Thông tin chung:

STT Thông số Đơn vị Giá trị
1 Khối lượng g/mol 142,98
2 Tỷ trọng g/cm3 2,35
3 Nhiệt độ nóng chảy

Nhiệt độ sôi

OC 100

175

4 Độ hòa tan trong nước g/100ml 21

Thông tin về Calcium Hypochlorite ( hóa chất chlorin) :

– Tính chất vật lý của hóa chất chlorin : hóa chất clorin có dạng bột, màu trắng hoặc màu vàng lục

– Công thức hóa học của hóa chất chlorin : Có 2 dạng Ca(OCl)2 (Calcium hypochlorite) và NaOCl (Natri hypochlorite) với hàm lượng chlorin 60-90%

– Hóa chất Chlorin là một lọai hóa chất sát khuẩn mạnh và được sử dụng rộng rãi trong nuôi trồng thủy sản để xử lý nước tại ao lắng, sát khuẩn bể nuôi tôm giống, khử trùng ao nuôi, sát khuẩn

Đặc điểm hóa chất Chlorine :

– Hóa chất chlorin là một hợp chất màu trắng, hóa chất chlorin dễ tan trong nước. Khi tan trong nước, hóa chất chlorin giải phóng khí clo làm cho nước có mùi hắc đặc trưng. Mùi có thể sốc vào mũi và gây chảy nước mắt, nước mũi … nên người thao tác nên đeo khẩu trang và mắt kiếng để bảo vệ.

– Trong tự nhiên, hóa chất chlorin tồn tại ở các dạng sau : Một số dạng Clo nằm trong các thành phần hữu cơ như Cloamin B, T: hàm lượng khác nhau tùy theo giá thành của sản phẩm.

– Khí Cl2, Ca(OCl)2, NaOCl là chất oxy hóa mạnh, khi hòa tan trong nước tạo ra acid hypochlorous (HOCl) và ion hypochlorite (OCl-) Acid hypochlorous (HOCl) ion hóa tạo ra ion hypochlorite (OCl-).

– Trong nuôi trồng thủy sản, hóa chất chlorine được sử dụng phổ biến ở dạng Calcium Hypochloridte hơn natrihypochlorite bởi vì khi hòa tan vào trong môi trường nước Ca(OCl)2 tạo ra 2 phân tử HOCl và sẽ phân ly thành 2 ion OCl-. Khi đó HOCl và OCl- tác động trực tiếp lên màng tế bào của vi khuẩn.
– Hàm lượng HOCl và ion OCl- phụ thuộc vào pH của môi trường ao nuôi, khi pH cao thì OCl-chiếm tỷ trọng lớn và ngược lại pH thấp thì HOCl chiếm tỷ trọng cao.

Tác dụng của Calcium Hypochlorite (hóa chất Chlorine)

– Trong y học hóa chất chlorin dùng để sát trùng vết thương, chất gây mê chloroform (CHCl3).

– Trong công nghệ hóa học, hóa chất chlorin dùng trong nước sơn, chất hòa tan, chất tạo bọt, thuốc trừ sâu, hóa chất chống đông…

– Hóa chất chlorin dùng trong xử lý nước sinh hoạt, nước thải công nghiệp và khu đô thị.

– Hóa chất chlorin dùng làm chất khử trùng, diệt khuẩn, diệt tảo, diệt phiêu sinh vật trong môi trường nước

Thông tin về Calcium Hypochlorite ( hóa chất chlorin) :

– Tính chất vật lý của hóa chất chlorin : hóa chất clorin có dạng bột, màu trắng hoặc màu vàng lục

– Công thức hóa học của hóa chất chlorin : Có 2 dạng Ca(OCl)2 (Calcium hypochlorite) và NaOCl (Natri hypochlorite) với hàm lượng chlorin 60-90%

– Hóa chất Chlorin là một lọai hóa chất sát khuẩn mạnh và được sử dụng rộng rãi trong nuôi trồng thủy sản để xử lý nước tại ao lắng, sát khuẩn bể nuôi tôm giống, khử trùng ao nuôi, sát khuẩn

– Hóa chất chlorin có thể dùng để pha dung dịch rửa chống nấm, chống vi khuẩn cho chồi cấy mô tạo cây giống, hóa chất chlorin dùng làm dung dịch sát khuẩn dụng cụ và vệ sinh nhà xưởng chế biến thực phẩm đông lạnh. Hóa chất chlorin dùng để sát trùng, khử mùi chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm… hóa chất chlorin dễ bị phân hủy, là chất oxy hóa mạnh nên dễ nổ khi tiếp xúc với chất hữu cơ ,tan trong nước và cũng hóa chất chlorin cũng là thành phần hoạt động chính của javel.

Đặc điểm hóa chất Chlorine : 

– Hóa chất chlorin là một hợp chất màu trắng, hóa chất chlorin dễ tan trong nước. Khi tan trong nước, hóa chất chlorin giải phóng khí clo làm cho nước có mùi hắc đặc trưng. Mùi có thể sốc vào mũi và gây chảy nước mắt, nước mũi … nên người thao tác nên đeo khẩu trang và mắt kiếng để bảo vệ.

– Trong tự nhiên, hóa chất chlorin tồn tại ở các dạng sau : Một số dạng Clo nằm trong các thành phần hữu cơ như Cloamin B, T: hàm lượng khác nhau tùy theo giá thành của sản phẩm.

– Khí Cl2, Ca(OCl)2, NaOCl là chất oxy hóa mạnh, khi hòa tan trong nước tạo ra acid hypochlorous (HOCl) và ion hypochlorite (OCl-) Acid hypochlorous (HOCl) ion hóa tạo ra ion hypochlorite (OCl-).

– Trong nuôi trồng thủy sản, hóa chất chlorine được sử dụng phổ biến ở dạng Calcium Hypochloridte hơn natrihypochlorite bởi vì khi hòa tan vào trong môi trường nước Ca(OCl)2 tạo ra 2 phân tử HOCl và sẽ phân ly thành 2 ion OCl-. Khi đó HOCl và OCl- tác động trực tiếp lên màng tế bào của vi khuẩn.
– Hàm lượng HOCl và ion OCl- phụ thuộc vào pH của môi trường ao nuôi, khi pH cao thì OCl-chiếm tỷ trọng lớn và ngược lại pH thấp thì HOCl chiếm tỷ trọng cao.

Tác dụng của Calcium Hypochlorite (hóa chất Chlorine)

– Trong y học hóa chất chlorin dùng để sát trùng vết thương, chất gây mê chloroform (CHCl3).

– Trong công nghệ hóa học, hóa chất chlorin dùng trong nước sơn, chất hòa tan, chất tạo bọt, thuốc trừ sâu, hóa chất chống đông…

– Hóa chất chlorin dùng trong xử lý nước sinh hoạt, nước thải công nghiệp và khu đô thị.

– Hóa chất chlorin dùng làm chất khử trùng, diệt khuẩn, diệt tảo, diệt phiêu sinh vật trong môi trường nước

Cách sử dụng Ca(ClO)2 trong xử lý nước

Còn  hipoclorit canxi được điều chế bằng clo hóa hidroxit canxi ở 25 – 300C

2Ca(OH)2 + 2Cl = Ca(ClO)2 + CaCl2 + 2H2O

Trong số này natrihipoclorit (NaClO) là chất oxy hóa mạnh bị phân tách thành ClO2.Dioxit clo là khí độc có màu vàng xanh, có mùi clo rất mạnh.

Clo dùng để sát trùng nước thường dùng ở dạng khí được chứa trong các bình thép và khi clo hóa nước chỉ cần với nồng độ 0,1 – 0,2 mg/l. Tác dụng của clo lên các tế bào sinh trưởng và bào tử của vi sinh vật là không giống nhau: với các tế bào sinh trưởng khả năng diệt khuẩn của clo mạnh hơn nhiều so với bào tử. Các hipoclorit không bền dẽ bị phân ly thành Cl2 và O2. Khí clo và oxi sơ sinh có tác dụng diệt khuẩn.

Dùng hipoclorit canxi dạng bột – Ca(ClO)2: hòa tan thành dung dịch 3 -5%, rồi định lượng cho vào bể tiếp xúc.

Bài Viết Liên Quan