THƯ VIỆN VIDEO

GIỚI THIỆU CÁC VIDEO SẢN XUẤT THIẾT BỊ TẠI XƯỞNG SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY CHEMIC

Video chế tạo tháp oxy hóa

Video chế tạo bình lọc áp lực

Video hàn tháp oxy hóa

Video bình lọc áp lực do chemic chế tạo