Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thực hiện tốt “trách nhiệm xã hội” trong năm 2016

Bảo vệ môi trường, đóng góp cho cộng đồng xã hội hay chăm lo đời sống cho người lao động đều được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) thực hiện tốt trong năm 2016.

Vinachem đang là một trong những doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả việc quản lý nội vị, thay thế nguyên liệu, kiểm soát tốt hơn công nghệ, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước, thu hồi phế liệu, chất thải tái sử dụng và tạo ra sản phẩm phụ có ích. Để áp dụng sản xuất sạch đạt hiệu qảu, Vinachem đã tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về sản xuất sạch cho cán bộ, nhân viên, đưa sản xuất sạch thực sự trở thành công việc thường xuyên. Sản xuất sạch được thực hiện không chỉ trong các nhà máy đang hoạt động mả cả trong đánh giá và xây dựng các nhà máy mới.

Đến nay, hầu hết các đơn vị thuộc Vinachem đều có những thay đổi, cải tiến hoặc đổi mới công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng, tài nguyên nước, vật tư nguyên liệu, giảm chất thải độc hại ra môi trường và nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Tiêu chí của Tập đoàn trong việc phát triển bền vững là tuân thủ những chuẩn mực về bảo vệ môi trường, an toàn lao động, đào tạo và phát triển nhân viên, phát triển cộng đồng.

Bên cạnh những nội dung trên các đơn vị thành viên của Vinachem còn tham gia vào Tổ chức RC của Việt Nam có tên gọi chính thức “Hội Đồng trách nhiệm xã hội tự nguyện của các doanh nghiệp hóa chất Việt Nam” – VRCC. Đây là tổ chức tự nguyện của các doanh nghiệp hóa chất hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam thuộc Hội đồng toàn cầu của các Hiệp Hội hóa chất. Mục đích cảu VRCC là vận động và hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hóa chất trên lãnh thổ Việt Nam trong quá trình hoạt động của mình triển khai các hoạt động tự nguyện nhằm ngày càng làm tốt hơn công tác ngăn ngừa, ứng phó rủi ro hóa chất, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn và sức khỏe cho người lao động và cho cộng đồng xã hội nhằm đáp ứng mục tiêu sản xuất bền vững.

Đối với trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội, năm 2016, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã hỗ trợ 02 huyện nghèo với số tiền là 05 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ 02 tỷ đồng để thực hiện xây dựng công trình “Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng học tại Trường tiểu học Minh Đài”; hỗ trợ huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang 03 tỷ đồng để xây dựng các công trình Nhà sinh học cộng đồng xã Giáo Liêm, Nhà sinh hoạt cộng đồng Thị trấn An Châu và xây dựng hoàn thành các hạng mục “Nhà hiệu bộ”. hạng mục “Các hạng mục phụ trợ” thuộc công trình Trường tiểu học Thị trấn Thanh Sơn.

Cũng trong năm 2016, mức tiêu thụ sản phẩm của các đơn vị sản xuất phân bón chậm, hàng tồn kho nhiều, một số doanh nghiệp phải sản xuất cầm chừng. Một số đơn vị khó khăn phải cho người lao động nghỉ việc luân phiên như Đạm Ninh Bình, DAP số 2 Vinachem. Số lao động phải nghỉ việc luân phiên khoảng 400 người tuy nhiên số lao động trên vẫn được các đơn vị bảo đảm mức lương đúng theo quy định.

Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng thu nhập bình quân của người lao động đạt 8 triệu đồng/người/tháng. Một số đơn vị thuộc các nhóm sản xuất như Hóa chất cơ bản, cao su, chất tẩy rửa, pin ắc quy vẫn duy trì sản xuất tốt, nên thu nhập bình quân của người lao động ở mức cao hơn như Công ty Apatit Việt Nam, Phân bón Bình Điền…

Việc thực hiện quy chế dân chủ tại Tập đoàn cũng được thực hiện tốt. Tại Hội nghị người lao động, các doanh nghiệp đã thực hiện tốt việc ký thỏa ước lao động tập thể. Thỏa ước được ký trên tinh thần công khai, dân chủ, được thảo luận lỹ tử tổ công đoàn trở lên. Các điều khoản trong thỏa ước lao động tập thể đã được các doanh nghiệp thực hiện một cách nghiêm túc và luôn có bộ theo dõi việc thực hiện các điều khoản của thỏa ước.

Công đoàn Hóa chất thường xuyên đi kiểm tra việc thực hiện chế độ người lao động tại các doanh nghiệp, đặc biệt là việc thực hiện các điều khoản của thỏa ước lao động. Hàng năm, các đơn vị đều đưa thêm từ 1 đến 2 điều khoản có lợi cho người lao động và thỏa ước lao động tập thể. Các đơn vị cũng đã duy trì tốt việc tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc dưới nhiều hình thức khác nhau ít nhất 3 tháng 1 lần.

Tuy sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn luôn chăm lo đến người lao động. Chính vì vậy người lao động được quan tâm và đảm bảo đầy đủ các quyền lợi. Tính đến nay, 100% các đơn vị đã tổ chức được bữa ăn ca cho người lao động với mức từ 15 nghìn đồng trở lên. Nhiều doanh nghiệp còn mua bảo hiểm thân thể, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, cho người lao động được đi tham quan, nghỉ mát…

Các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xã hội từ thiện. Các đơn vị trong Tập đoàn đã có nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa như: Xây nhà tình thương, tình nghĩa, mái ấm hóa chất, thăm hỏi công nhân nghèo, ốm đau dài ngày, hỗ trợ công nhân khó khăn xây dựng nhà tình nghĩa, phối hợp với một số cơ quan tổ chức khám bệnh, phát thuốc, tặng quà, tặng sách….với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng.

Nguồn: moit.gov.vn

Bảo vệ môi trường, đóng góp cho cộng đồng xã hội hay chăm lo đời sống cho người lao động đều được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) thực hiện tốt trong năm 2016.

Vinachem đang là một trong những doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả việc quản lý nội vị, thay thế nguyên liệu, kiểm soát tốt hơn công nghệ, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước, thu hồi phế liệu, chất thải tái sử dụng và tạo ra sản phẩm phụ có ích. Để áp dụng sản xuất sạch đạt hiệu qảu, Vinachem đã tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về sản xuất sạch cho cán bộ, nhân viên, đưa sản xuất sạch thực sự trở thành công việc thường xuyên. Sản xuất sạch được thực hiện không chỉ trong các nhà máy đang hoạt động mả cả trong đánh giá và xây dựng các nhà máy mới.

Đến nay, hầu hết các đơn vị thuộc Vinachem đều có những thay đổi, cải tiến hoặc đổi mới công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng, tài nguyên nước, vật tư nguyên liệu, giảm chất thải độc hại ra môi trường và nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Tiêu chí của Tập đoàn trong việc phát triển bền vững là tuân thủ những chuẩn mực về bảo vệ môi trường, an toàn lao động, đào tạo và phát triển nhân viên, phát triển cộng đồng.

Bên cạnh những nội dung trên các đơn vị thành viên của Vinachem còn tham gia vào Tổ chức RC của Việt Nam có tên gọi chính thức “Hội Đồng trách nhiệm xã hội tự nguyện của các doanh nghiệp hóa chất Việt Nam” – VRCC. Đây là tổ chức tự nguyện của các doanh nghiệp hóa chất hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam thuộc Hội đồng toàn cầu của các Hiệp Hội hóa chất. Mục đích cảu VRCC là vận động và hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hóa chất trên lãnh thổ Việt Nam trong quá trình hoạt động của mình triển khai các hoạt động tự nguyện nhằm ngày càng làm tốt hơn công tác ngăn ngừa, ứng phó rủi ro hóa chất, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn và sức khỏe cho người lao động và cho cộng đồng xã hội nhằm đáp ứng mục tiêu sản xuất bền vững.

Đối với trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội, năm 2016, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã hỗ trợ 02 huyện nghèo với số tiền là 05 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ 02 tỷ đồng để thực hiện xây dựng công trình “Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng học tại Trường tiểu học Minh Đài”; hỗ trợ huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang 03 tỷ đồng để xây dựng các công trình Nhà sinh học cộng đồng xã Giáo Liêm, Nhà sinh hoạt cộng đồng Thị trấn An Châu và xây dựng hoàn thành các hạng mục “Nhà hiệu bộ”. hạng mục “Các hạng mục phụ trợ” thuộc công trình Trường tiểu học Thị trấn Thanh Sơn.

Cũng trong năm 2016, mức tiêu thụ sản phẩm của các đơn vị sản xuất phân bón chậm, hàng tồn kho nhiều, một số doanh nghiệp phải sản xuất cầm chừng. Một số đơn vị khó khăn phải cho người lao động nghỉ việc luân phiên như Đạm Ninh Bình, DAP số 2 Vinachem. Số lao động phải nghỉ việc luân phiên khoảng 400 người tuy nhiên số lao động trên vẫn được các đơn vị bảo đảm mức lương đúng theo quy định.

Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng thu nhập bình quân của người lao động đạt 8 triệu đồng/người/tháng. Một số đơn vị thuộc các nhóm sản xuất như Hóa chất cơ bản, cao su, chất tẩy rửa, pin ắc quy vẫn duy trì sản xuất tốt, nên thu nhập bình quân của người lao động ở mức cao hơn như Công ty Apatit Việt Nam, Phân bón Bình Điền…

Việc thực hiện quy chế dân chủ tại Tập đoàn cũng được thực hiện tốt. Tại Hội nghị người lao động, các doanh nghiệp đã thực hiện tốt việc ký thỏa ước lao động tập thể. Thỏa ước được ký trên tinh thần công khai, dân chủ, được thảo luận lỹ tử tổ công đoàn trở lên. Các điều khoản trong thỏa ước lao động tập thể đã được các doanh nghiệp thực hiện một cách nghiêm túc và luôn có bộ theo dõi việc thực hiện các điều khoản của thỏa ước.

Công đoàn Hóa chất thường xuyên đi kiểm tra việc thực hiện chế độ người lao động tại các doanh nghiệp, đặc biệt là việc thực hiện các điều khoản của thỏa ước lao động. Hàng năm, các đơn vị đều đưa thêm từ 1 đến 2 điều khoản có lợi cho người lao động và thỏa ước lao động tập thể. Các đơn vị cũng đã duy trì tốt việc tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc dưới nhiều hình thức khác nhau ít nhất 3 tháng 1 lần.

Tuy sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn luôn chăm lo đến người lao động. Chính vì vậy người lao động được quan tâm và đảm bảo đầy đủ các quyền lợi. Tính đến nay, 100% các đơn vị đã tổ chức được bữa ăn ca cho người lao động với mức từ 15 nghìn đồng trở lên. Nhiều doanh nghiệp còn mua bảo hiểm thân thể, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, cho người lao động được đi tham quan, nghỉ mát…

Các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xã hội từ thiện. Các đơn vị trong Tập đoàn đã có nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa như: Xây nhà tình thương, tình nghĩa, mái ấm hóa chất, thăm hỏi công nhân nghèo, ốm đau dài ngày, hỗ trợ công nhân khó khăn xây dựng nhà tình nghĩa, phối hợp với một số cơ quan tổ chức khám bệnh, phát thuốc, tặng quà, tặng sách….với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng.

Nguồn: moit.gov.vn

Bài Viết Liên Quan