HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Hệ thống xử lý nước thải cho các khu công nghiệp, nhà máy. Bao gồm các công nghệ xử lý nước thải tiên tiến hiện nay. Thiết bị chế tạo bằng inox hoặc composite