GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

 • Giáo trình xử lý nước cấp Trịnh Xuân Lai

  Giáo trình xử lý nước cấp Trịnh Xuân Lai

  Giáo trình xử lý nước cấp - Trịnh Xuân Lai Sách xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp của Trịnh Xuân Lai cung cấp cho người đọc kiến thức về các công trình xử lý nước cấp, các nguồn nước cấp cho sinh hoạt. Các nguồn cấp nước cho các khu công nghiệp. Nội dung của cuốn sách bao gồm các … Đọc Thêm

 • Giáo trình xử lý nước cấp-TS.Nguyễn Ngọc Dung

  Giáo trình xử lý nước cấp-TS.Nguyễn Ngọc Dung

  Giáo trình xử lý nước cấp-TS.Nguyễn Ngọc Dung Giáo trình xử lý nước cấp - TS.Nguyễn Ngọc Dung biên soạn lại với mục đích dáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên chuyên ngành cấp nước và thoát nước. Ngoài ra giáo trình này cô thể dừng làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư cấp thoát nước làm việc trong … Đọc Thêm

 • Nhu cầu oxy sinh hóa BOD và tầm quan trọng của chỉ tiêu BOD

  Đọc Thêm

 • Khái niệm lượng oxy hòa tan DO và cách đo

   OXY HOÀ TAN KHÁI NIỆM CHUNG Tất cả các sinh vật sống bị phụ thuộc vào oxy ở dạng này hoặc dạng khác để duy trình quá trình trao đổi chất nhằm sản sinh ra năng lượng cho sự tăng trưởng hoặc sinh sản. Quá trình hiếu khí là vấn đề được quan tâm nhất khi chúng cần oxy tự do. Các kỹ sư môi … Đọc Thêm

 • Độ kiềm là gì ? Ứng dụng trong xử lý nước

   ĐỘ KIỀM KHÁI NIỆM CHUNG Độ kiềm là số đo khả năng trung hòa acid của nước. Đôi khi khái niệm khả năng trung hòa acid thay thế cho khái niệm độ kiềm cũng được sử dụng trong một số tài liệu. Độ kiềm của nước tự nhiên do muối của các acid yếu gây nên, mặc dù các chất kiềm yếu và kiềm mạnh … Đọc Thêm

 • Độ Acid là gì ? Vấn đề Axit trong xử lý nước

  ĐỘ ACID 2.1 KHÁI NIỆM CHUNG Hầu hết các nguồn nước thiên nhiên, nước thải sinh hoạt và rất nhiều loại nước thải công nghiệp có khảnăng đệm do hệthống carbonic-bicarbonate. Trên cơ sở của thông tin này, người ta thường xem xét rằng tất cảcác nguồn nước có pH nhỏ hơn 8,5 đều có độ acid. Thường … Đọc Thêm

 • Độ pH là gì ? – vấn đề pH trong xử lý nước thải

  ĐỘ PH 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG Thuật ngữ pH được sử dụng rộng rãi để biểu diễn tính acid hoặc tính kiềm của dung dịch. pH là chỉ số biểu diễn nồng độ của ion – hydro, hay nói chính xác hơn là nồng độ hoạt tính của ion – hydro. pH có vai trò quan trọng trong hầu hết các quá trình của lĩnh vực kỹ thuật … Đọc Thêm