GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ HÓA CHẤT

  • Giáo trình các máy gia công vật liệu rắn và dẻo

    Giáo trình các máy gia công vật liệu rắn và dẻo

    Giáo trình các máy gia công vật liệu rắn và dẻo - hồ lê viên Nội dung cuốn sách đề cập đến các máy gia công vật liệu rắn và dẻo được dùng phổ biến trong các ngành công nghiệp hóa chất, thực phẩm, vật liệu xây dựng và các ngành công nghiệp khác hiện nay. Trong một loại máy sẽ nêu lên cấu tạo, … Đọc Thêm