GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Kho tài liệu về giáo trình quản lý môi trường. Tài liệu này được chúng tôi biên tập dựa trên các tài liệu chuyên ngành và theo sự hiểu biết của chúng tôi. Tài liệu này các bạn có thể dùng làm tài liệu tham khảo. Dưới đây là các giáo trình điện tử của kho tài liệu môi trường. Xin click vào link tiêu đề để xem. Các bạn cần có phần mềm foxit reader để đọc được các tài liệu chuyên ngành.

Các bạn cần tải về, thì comment và để lại E-mail ở dưới. Mình sẽ gửi tài liệu và E-mail cho từng người. Thanks All !

GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT  

Mục lục

Chương 1: Tổng quan về hệ thống kỹ thuật quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Chương 2: Nguồn phát sinh, thành phần, tính chất chất thải rắn sinh hoạt

Chương 3: Tốc độ phát sinh và thu gom chất thải rắn sinh hoạt

Chương 4: Phân loại, lưu trữ và xử lý sở bộ chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Chương 5: Thu gom chất thải rắn sinh hoạt

Chương 6: Trung chuyển và vận chuyển

Chương 7: Kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Chương 8: Tái sinh và tái sử dụng chất thải rắn sinh hoạt

Chương 9: Bãi chôn lấp

GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

Mục lục

Chương 1:Mở đầu

Chương 2: Cơ sở lý thuyết liên quan trong quản lý chất thải nguy hại

Chương 3: Định nghĩa, nguồn gốc và phân loại chất thải nguy hại

Chương 4: Thu gom lưu trữ và vận chuyển chất thải nguy hại

Chương 5: Sự lan truyền tích luỹ trong môi trường và các khái niệm cơ bản về độc chất học

Chương 6: Giảm thiểu ô nhiễm

Chương 7: Đánh giá nguy cơ, lựa chọn vị trí và loại nhà máy xử lý

Chương 8: Các phương pháp xử lý chất thải nguy hại.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *