GIÁO TRÌNH MÔI TRƯỜNG

Kho tài liệu về giáo trình môi trường. Tài liệu này được chúng tôi biên tập dựa trên các tài liệu chuyên ngành và theo sự hiểu biết của chúng tôi. Tài liệu này các bạn có thể dùng làm tài liệu tham khảo. Dưới đây là các giáo trình điện tử của kho tài liệu môi trường. Xin click vào link tiêu đề để xem. Các bạn cần tải về, thì comment để lại E-mail, mình sẽ gửi trực tiếp tài liệu vào E-mail. Thanks All !

GIÁO TRÌNH HOÁ MÔI TRƯỜNG   

Mục lục

Chương 1: Độ PH

Chương 2: Độ Acid

Chương 3: Độ kiềm

Chương 4: Oxi hoà tan DO

Chương 5: Nhu cầu Oxi sinh hoá BOD

Chương 6: Nhu cầu Oxi hoá học COD

Chương 7: Sắt và Mangan

Chương 8: Sulfate

Chương 9: Phosphorus & Phosphate

GIÁO TRÌNH CƠ SỞ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Mục lục

Chương 1: Giới thiệu chung

Chương 2: Cơ sở các quá trình lý học

Chương 3: Cơ sở các quá trình xử lý hoá học

Chương 4: Cơ sở các quá trình xử lý hoá lý

Chương 5: Cơ sở các quá trình xử lý sinh học

GIÁO TRÌNH MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC

Mục lục

Chương 1: Những khái niệm cơ bản

Chương 2: Những vấn đề cơ bản về thiết kết hệ thống thoát nước

Chương 3: Thiết kế mạng lưới thoát nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất

Chương 4: Vật liệu đường ống dùng cho mạng lưới thoát nước

Chương 5: Những công trình trên mạng lưới thoát nước

Chương 6: Xây dựng mạng lưới thoát nước

Chương 7: Trạm bơm nước thải

Chương 8: Quản lý mạng lưới thoát nước

Chương 9: Mạng lưới thoát nước mưa

GIÁO TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Chương 1: Cơ sở lý thuyết các quá trình xử lý nước thải

Chương 2: Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải

  • Chương 2.1: Song chắn rác, bể lắng & bể điều hoà
  • Chương 2.2: Thiết bị tuyển nổi & lọc
  • Chương 2.3: Thiết bị keo tụ tạo bông, hấp phụ, RO & trao đổi ion

Comments

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *